Stresshantering med Mental Träning

Stresshantering

Källö-Knippla.se, knippla, havet, västkusten, konferenser, båtcharter, sälsafari, fisketurKurs i Stresshantering  / Förebyggande

med Stefan Ekmark, Lic Mental tränare (mer om Stefan här)

Stefans mål och syfte är att hjälpa människor att förebygga stress och därmed fungera och må bättre. Det är därför han hjälper människor att jobba med grunderna i Mental Träning i kombination med utbildning kring vad stress är.

 

För dig som vill eller behöver ha ett effektivt verktyg att hantera och förebygga stress och stressrelaterad ohälsa.

 

Kursen kan bokas antingen enskilt eller i grupp och hålls digitalt. För grupper/företag som så önskar kan denna utbildning kombineras med att någon av lektionerna hålls på Källö-Knippla i samband med ett eller flera av våra upplevelseerbjudanden. Avsluta stresshanteringsjobbet med en konferens/kickoff. 

 

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad på 5 träffar à en timma.
Inför varje kurstillfälle jobbar du hemma med att lyssna på en inspelning. Denna är olika inför olika kurstillfällen och görs genom att man sitter eller ligger avslappnad och lyssnar en gång per dag (20-30 min)
På våra träffar går vi igenom vad stress är och hur den påverkar oss. Samt givetvis hur vi på olika sätt kan hantera och förebygga stress. Det finns fler än ett sätt att hantera och förebygga stress på. Vi går igennom ett antal.
 
Inspelningarna går igenom två faser.
Under steg ett lär du din kropp att slappna av. Du kanske tror att du kan det redan. Men du kommer att känna stor skillnad på hur avslappnad du faktisk kan vara efter två veckors avslappningsträning. Denna del av den mentala träningen är samma som elitidrottare använder sig av i starten av sin träning för att lära sig att bygga upp och nå olika målbilder. Den ger förutom möjligheter att arbeta med sig själv även en fantastisk återhämtning. Samtidigt som du mår mycket bra.
Steg två i inspelningarna kommer att göra dig mer mentalt tålig, samt ge dig ett starkare självförtroende. Det kan komma väl till pass. Inte minst om man skall lära sig att begränsa sin åtaganden och säga nej emellanåt.
Steg ett kallar vi  Mental grundträning och steg två Mental styrketräning.
Dessa två steg är basen i all Mental Träning och i hur vi jobbar med stresshantering. Tillsammans ger de dig ett verktyg som är mycket effektivt för att förebygga och hantera stress.
När man har gått kursen kan man på egen hand ta hand om sin stresshantering och snabbt slappna av. De flesta jag jobbat med beskriver att de känner stor skillnad på innan de började sin mentala träning och efter 5-6 veckor träning.
Personlig utveckling nås enbart genom övning.  Det tar tid. Därför ligger denna kurs över 5 veckor.
Träningsprogrammen (inspelningarna) tränar du på hemma ca 20 min per dag hela kurstiden och förhoppningsvis varje dag framöver efter detta. Det du får lära dig är grunderna i Mental träning. Nyckelordet är träning. Precis som med fysisk träning så tappar man sin ”kondition” om man inte tränar.
Pris för  dig som vill träna själv 5000 kr 
Pris för er som vill träna i grupp 25 000 kr 
Intresserad boka eller få reda på mer: Ring 0738018921 eller maila på hej@kallo-knippla.se